Dni tygodnia

Kolejność godzin lekcyjnych

PLAN

FORMA  STACJONARNA – plan obowiązuje od 1 czerwca 2021

LEKCJI

OPIEKUN:

j.polski, j.angielski

sala

j.polski, j.angielski

sala

j.angielski, wos

sala

geografia, wos

 

historia, j.angielski

 

geografia, wos

 

historia j.ang.

 

1 ALO

2 ALO

2 BLO

3 ALO

sala

4 ALO

sala

4 BLO

 

5 ALO

sala

E.Borkowska

J.Kuszmierek

L. Markowska

K. Rosłoniec

A. Figurska

B. Troć

sala

L. Delczyk

WTOREK

1

 800- 845

 

 

chemia

115

fizyka

321

geografia

110

j.angielski

213

 

 

historia

211

2

 855- 940

informatyka

318

matematyka

311

j.angielski

313

wos

224

j.angielski

213

geografia

110

historia

211

3

 950-1035

j.angielski

303

matematyka

311

chemia

115

j.ang.1/j.ang.2

213/313

matematyka

321

wos

224

j.polski

107

4

1045-1130

chemia

115

j.ang.1/j.ang.2

313/303

wos

224

geografia

110

matematyka

311

j.angielski

213

j.polski

107

5

1140-1225

j.polski

203

j.ang.1/j.ang.2

313/303

matematyka

311

wos

224

j.polski

307

geografia

110

j.angielski

213

6

1240-1325

j.angielski

303

inform.1/…

318

j.polski

203

matematyka

311

j.polski

307

wos

224

j.angielski

213

7

1335-1420

matematyka

311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1425-1515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

1

 800- 845

biologia

115

podst.przeds.

224

 

 

j.polski

307

historia

211

matematyka

311

j.angielski

213

2

 855- 940

wos

224

biologia

115

matematyka

311

j.ang.1/j.ang.2

213/313

matematyka

207

historia i społ.

211

matematyka

321

3

 950-1035

j.polski

203

wos

224

matematyka

311

historia i społ.

211

przyroda

115

j.polski

307

matematyka

321

4

1045-1130

j.polski

203

historia

211

j.angielski

313

matematyka

207

j.angielski

213

j.polski

307

przyroda

115

5

1140-1225

historia

211

j.polski

203

j.angielski

313

j.polski

307

j.angielski

213

matematyka

311

j.polski

107

6

1240-1325

podst.przeds.

224

j.polski

203

historia

211

j.polski

307

 

 

 

 

 

 

7

1335-1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1

 800- 845

j.angielski

303

matematyka

311

j.polski

203

 

 

 

 

j.polski

307

 

 

2

 855- 940

matematyka

311

fizyka

321

j.polski

203

 

 

 

 

j.polski

307

historia

211

3

 950-1035

matematyka

311

j.ang.1/j.ang.2

313/303

informatyka

318

j.polski

307

historia

211

geografia

110

j.angielski

213

4

1045-1130

fizyka

321

geografia

303

biologia

115

geografia

110

historia

211

wos

224

j.polski

107

5

1140-1225

geografia

110

j.polski

203

geografia

303

wos

224

j.angielski

213

matematyka

311

historia

211

6

1240-1325

 

 

…/inform.2

318

podst.przeds.

224

matematyka

311

j.polski

307

j.angielski

213

 

 

7

1335-1420

 

 

 

 

 

 

 

 

j.polski

307

 

 

 

 

8

1425 - 1515