Dni tygodnia

Kolejność godzin lekcyjnych

PLAN  ZAJĘĆ

9-10.10.2021

1 CLO

 

2 CLO

 

3 CLO

 

4 CLO

 

5 CLO

 

5 DLO

 

6 CLO

 

rozszerzenie

j.polski, j.angielski

 

j.polski, j.angielski

 

j.polski, j.angielski

 

biologia, informatyka

 

j.angielski, geografia

 

j.angielski, geografia

 

historia, j.angielski

 

OPIEKUN:

M.Stachurska

 

A. Obrycki

sala

A.Lewczuk

sala

J.Kuszmierek

sala

K.Kwintal-Ślińska

sala

K.Kwintal-Ślińska

sala

H.Przedborska-Matak

sala

SOBOTA 9.10.2021

1

 800- 845

…/inform.2

318

j.angielski

322

fizyka

321

biologia

115

j.angielski

213

geografia

110

j.angielski

313

2

 855- 940

…/inform.2

318

fizyka

321

j.ang.1/j.ang.2

313/322

biologia

115

j.angielski

213

geografia

110

j.polski

203

3

 945-1030

fizyka

321

geografia

110

biologia

115

informatyka

318

matematyka

311

j.angielski

213

j.polski

203

4

1035-1120

j.ang.1/j.ang.2

322/313

j.polski

107

j.polski

307

j.polski

203

matematyka

311

j.angielski

213

przyroda

110

5

1125-1210

j.polski

107

j.angielski

322

matematyka

311

j.polski

203

j.polski

307

matematyka

207

j.angielski

313

6

1225-1310

j.polski

107

matematyka

207

matematyka

311

j.angielski

213

j.polski

307

j.polski

203

historia

211

7

1315-1400

j.polski

107

informatyka

318

historia

211

j.angielski

213

j.polski

307

j.polski

203

matematyka

207

8

1405-1450

matematyka

311

j.polski

107

historia

211

informatyka

318

j.angielski

213

matematyka

207

j.polski

203

9

1455-1540

matematyka

311

j.polski

107

j.polski

307

informatyka

318

j.angielski

213

historia i społ.

211

j.polski

203

10

1545-1630

j.polski

107

historia

211

j.polski

307

j.polski

203

matematyka

311

j.angielski

213

 

 

NIEDZIELA 10.10.2021

1

 800- 845

chemia

323

podst.przeds.

224

matematyka

311

j.polski

203

j.angielski

213

matematyka

207

przyroda

110

2

 855- 940

podst.przeds.

224

chemia

323

geografia

110

matematyka

311

j.angielski

213

matematyka

207

j.polski

203

3

 945-1030

matematyka

311

matematyka

207

j.polski

307

j.angielski

213

geografia

323

geografia

110

j.polski

203

4

1035-1120

geografia

110

wos

224

j.polski

307

matematyka

311

geografia

323

j.angielski

213

matematyka

207

5

1125-1210

wos

224

j.polski

107

chemia

323

j.angielski

213

historia i społ.

211

j.polski

203

j.angielski

313

6

1225-1310

j.polski

107

j.angielski

322

historia

211

j.angielski

213

j.polski

307

j.polski

203

j.angielski

313

7

1315-1400

j.ang.1/j.ang.2

322/313

j.polski

107

j.polski

307

biologia

115

geografia

323

j.angielski

213

j.polski

203

8

1405-1450

j.ang.1/j.ang.2

322/313

historia

211

j.polski

307

biologia

115

geografia

323

j.angielski

213

j.polski

203

9

1455-1540

historia

211

j.polski

107

j.ang.1/j.ang.2

313/322

biologia

115

j.angielski

213

j.polski

203

 

 

10

1545-1630

j.polski

107

biologia

115

j.ang.1/j.ang.2

313/322

historia i społ.

211

j.angielski

213

j.polski

203