Dni tygodnia

Kolejność godzin lekcyjnych

PLAN

FORMA  STACJONARNA liceum ogólnokształcące

Plan obowiązuje od 23 listopada 2021

LEKCJI

OPIEKUN:

j.polski, j.angielski

sala

j.angieski, wos

sala

j.polski, j.angielski

sala

j.polski, j.angielski

sala

j.angielski, wos

sala

geografia, wos

 

historia, j.angielski

 

geografia, wos

 

historia j.ang.

 

1 ALO

1 BLO

2 ALO

3 ALO

3 BLO

4 ALO

sala

5 ALO

sala

5 BLO

 

6 ALO

sala

E.Borkowska

A. Lewczuk

E.Borkowska

J.Kuszmierek

L. Markowska

K. Rosłoniec

A. Figurska

B. Troć

sala

L. Delczyk

WTOREK

1

 800- 845

inform.1/...

318

chemia

323

 

 

 

 

wos

224

geografia

110

j.polski

307

matematyka

207

j.angielski

213

2

 855- 940

j.ang.1/j.ang.2

313/322

fizyka

321

chemia

323

j.polski

203

biologia

115

matematyka

207

j.polski

307

geografia

110

j.angielski

213

3

 950-1035

j.polski

203

matematyka

311

fizyka

321

j.ang.1/j.ang.2

213/313

j.angielski

322

wos

224

historia

211

matematyka

207

przyroda

115

4

1045-1130

j.polski

203

matematyka

311

geografia

110

j.ang.1/j.ang.2

213/313

chemia

323

j.polski

107

historia

211

wos

224

matematyka

321

5

1140-1225

chemia

323

j.polski

107

biologia

115

matematyka

311

informatyka

318

geografia

110

j.ang.1/j.ang.2

213/313

j.polski

203

historia

211

6

1240-1325

…/inform.2

318

biologia

115

j.polski

203

wos/matemat.

224/311

matemat./wos

311/224

historia i społ.

211

j.ang.1/j.ang.2

213/313

 

 

 

 

7

1335-1420

 

 

 

 

j.polski

203

inform.1/…

318

matematyka

311

wos

224

 

 

 

 

 

 

8

1430-1515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

1

 800- 845

matematyka

311

 

 

wos

224

 

 

 

 

 

 

j.ang.1/j.ang.2

213/313

j.polski

203

historia

211

2

 855- 940

historia

224

j.ang.1/j.ang.2

313/322

matematyka

311

biologia

115

 

 

 

 

historia

211

j.angielski

213

matematyka

321

3

 950-1035

fizyka

321

podst.przeds.

224

matematyka

311

j.polski

203

j.angielski

322

j.polski

107

przyroda

115

geografia

110

historia

211

4

1045-1130

biologia

115

historia

224

historia

211

j.polski

203

j.angielski

322

matematyka

207

 

 

geografia

110

j.polski

107

5

1140-1225

j.ang.1/j.ang.2

313/322

geografia

110

j.angielski

213

historia

211

j.polski

203

matematyka

207

 

 

 

 

j.polski

107

6

1240-1325

j.polski

203

j.polski

107

 

 

chemia

323

historia

211

j.angielski

313

 

 

 

 

j.angielski

213

7

1335-1420

 

 

j.polski

107

 

 

 

 

matematyka

311

wos

224

 

 

 

 

 

 

8

1430-1515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1

 800- 845

podst.przeds.

224

inform.1/…

318

 

 

j.ang.1/j.ang.2

213/313

j.polski

203

 

 

j.polski

307

geografia

110

j.polski

107

2

 855- 940

j.ang.1/j.ang.2

313/322

wos

224

informatyka 1/…

318

matematyka

311

j.polski

203

j.polski

107

j.polski

307

j.angielski

213

historia

211

3

 950-1035

matematyka

311

j.ang.1/j.ang.2

313/322

j.polski

203

fizyka

321

geografia

110

j.polski

107

historia

211

wos

224

j.angielski

213

4

1045-1130

matematyka

311

j.ang.1/j.ang.2

313/322

podst.przeds.

224

j.polski

203

fizyka

321

geografia

110

matematyka

207

historia i spol.

211

j.polski

107

5

1140-1225

wos

224

matematyka

311

j.angielski

213

geografia

110

historia

211

j.angielski

313

matematyka

207

j.polski

203

 

 

6

1240-1325

geografia

110

…/inform.2

318

matematyka

311

historia

211

 

 

 

 

j.ang.1/j.ang.2

213/313

j.polski

203

 

 

7

1335-1420

 

 

 

 

j.angielski

213

…/inform.2

318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1430-1515

 

 

 

 

…/informatyka 2

318