Dni tygodnia

Kolejność godzin lekcyjnych

PLAN

FORMA  STACJONARNA

Plan obowiązuje od 5 września 2023

LEKCJI

OPIEKUN:

wos, j.angielski

sala

wos, j.angielski

sala

j.polski,j.angielski

 

j.polski,j.angielski

 

j.polski,j.angielski

 

j.polski,j.angielski

 

j.polski,j.angielski

 

j.angielski, wos

 

j.polski,j.angielski

 

j.polski,j.angielski

 

j.angielski, wos

 

1 ALO

1 BLO

2 ALO

sala

3 ALO

 

3 BLO

 

4 ALO

 

5 ALO

sala

5 BLO

sala

6 ALO

sala

7 ALO

sala

7 BLO

sala

A. Obrycki

B. Troć

K.Rosłoniec

J.Kuszmierek

sala

K.Ryś

sala

L. Delczyk

sala

K.Rosłoniec

A.Lewczuk

E.Borkowska

J.Kuszmierek

K.Kwintal-Ślińska

WTOREK

1

 800- 845

…/inform.2

318

 

 

 

 

matematyka

207

j.polski

307

j.ang.1/.ang.2

213/313

 

 

matematyka

311

j.polski

203

…/j.ang.2

303

 

 

2

 855- 940

historia i teraźn.

224

matematyka

207

inform.1/…

318

j.polski

307

chemia

115

j.ang.1/j.ang.2

213/313

 

 

matematyka

311

j.polski

203

…/j.ang.2

303

 

 

3

 950-1035

fizyka

311

matematyka

207

j.ang.1/j.ang.2

313/303

j.polski

307

historia i teraźn.

211

biologia

115

inform.1/…

318

j.polski

107

j.angielski

213

j.polski

203

wos

224

4

1045-1130

geografia

110

j.ang.1/j.ang.2

213/313

j.polski

307

historia

211

j.angielski

303

matematyka

207

biologia

115

j.polski

107

fizyka

311

j.polski

203

wos

224

5

1145-1230

biologia

115

geografia

110

matematyka

207

informatyka

318

j.polski

307

 

 

historia

224

j.ang.1/j.ang.2

313/303

historia

211

matematyka

311

j.polski

202

6

1240-1325

j.ang.1/j.ang.2

313/303

…/inform.2

318

matematyka

207

geografia

110

biologia

115

 

 

j.polski

203

wos

224

 

 

historia

211

matematyka

311

7

1335-1420

matematyka

311

 

 

fizyka

207

j.angielski

313

 

 

 

 

j.polski

203

 

 

 

 

 

 

j.ang.1/j.ang.2

213/303

8

1425-1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fizyka

311

 

 

 

 

 

 

j.ang.1/j.ang.2

213/303

ŚRODA

1

 800- 845

matematyka

311

matematyka

207

 

 

j.polski

307

 

 

j.ang.1/j.ang.2

213/313

 

 

historia

211

 

 

 

 

j.polski

203

2

 855- 940

matematyka

311

j.polski

307

…/inform.2

318

historia i teraźn.

224

fizyka

207

chemia

321

 

 

j.ang.1/j.ang.2

313/303

j.angielski

213

 

 

j.polski

203

3

 950-1035

j.ang.1/j.ang.2

31/303

j.polski

307

historia

211

biologia

115

geografia

110

matemat./wos

207/224

…/inform.2

318

chemia

321

j.angielski

213

j.polski

203

matematyka

311

4

1045-1130

j.polski

307

j.ang.1/j.ang.2

213/313

geografia

110

fizyka

207

j.angielski

303

historia

211

chemia

321

wos

224

biologia

115

j.polski

203

matematyka

311

5

1145-1230

chemia

321

historia

224

j.ang.1/j.ang.2

313/303

historia/ matemat.

211/ 207

matemat./ historia

207/ 211

j.polski

107

j.polski

203

geografia

110

informatyka

318

matematyka

311

 

 

6

1240-1325

historia

224

fizyka

207

chemia

115

j.angielski

313

j.polski

307

j.polski

107

matematyka

311

…/inform.2

318

j.polski

203

j.ang.1/j.ang.2

213/303

 

 

7

1335-1420

 

 

biznes i zarządz.

224

matematyka

207

j.angielski

314

j.polski

307

inform.1/…

318

matematyka

311

 

 

chemia

321

j.ang.1/j.ang.2

213/303

 

 

8

1425-1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j.ang.1/j.ang.2

213/313

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1

 800- 845

 

 

historia i teraźn.

224

 

 

chemia

115

 

 

…/inform.2

318

j.polski

203

 

 

matematyka

311

 

 

j.ang.1/j.ang.2

213/303

2

 855- 940

 

 

chemia

115

historia i teraźn.

211

j.polski

307

 

 

matematyka

207

j.polski

203

inform.1/…

318

matematyka

311

 

 

j.ang.1/j.ang.2

213/303

3

 950-1035

 

 

j.polski

307

biologia

110

matematyka

207

 

 

j.polski

107

historia

224

j.ang.1/j.ang.2

313/303

j.polski

203

matematyka

311

historia

211

4

1045-1130

inform.1/…

318

j.ang.1/j.ang.2

213/313

j.polski

307

 

 

historia

211

j.polski

107

geografia

110

biologia

115

j.polski

203

matematyka

311

wos

224

5

1145-1230

biznes i zarządz.

224

biologia

115

j.polski

307

 

 

informatyka

318

historia

211

j.ang.1/j.ang.2

213/313

j.polski

107

geografia

110

j.polski

203

matematyka

311

6

1240-1325

j.polski

307

inform.1/…

318

podst.przeds.

224

 

 

j.angielski

303

geografia

110

j.ang.1/j.ang.2

213/313

fizyka

311

historia

211

j.polski

203

 

 

7

1335-1420

j.polski

307

 

 

j.ang.1/j.ang.2

313/303

 

 

matematyka

207

fizyka

311

 

 

historia

211

 

 

j.ang.1/…

213

 

 

8

1425-1510

j.ang.1/j.ang.2

313/303

 

 

 

 

 

 

matematyka

207

 

 

 

 

 

 

 

 

j.ang.1/…

213