Dni tygodnia

Kolejność godzin lekcyjnych

PLAN

FORMA  STACJONARNA

Plan dla Liceum Ogólnokształcącego  obowiązuje od 30 stycznia 2024

LEKCJI

OPIEKUN:

wos, j.angielski

sala

wos, j.angielski

sala

wos, j.angielski

sala

j.polski,j.angielski

 

j.polski,j.angielski

 

j.polski,j.angielski

 

j.polski,j.angielski

 

j.angielski, wos

 

j.polski,j.angielski

 

j.polski,j.angielski

 

j.angielski, wos

 

1 ALO

2 ALO

2 BLO

3 ALO

sala

4 ALO

 

5 ALO

 

6 ALO

sala

6 BLO

sala

7 ALO

sala

8 ALO

sala

8 BLO

sala

K.Kowalczyk

A. Obrycki

B. Troć

K.Rosłoniec

J.Kuszmierek

sala

L. Delczyk

sala

K.Rosłoniec

A.Lewczuk

E.Borkowska

J.Kuszmierek

K.Kwintal-Ślińska

WTOREK

1

800- 845

               

…/inform.2

318

   

j.ang.1/j.ang.2

313/213

wos

224

       

matematyka

311

2

855- 940

matematyka

207

biznes i zarządz.

224

   

inform.1/…

318

j.ang.1/j.ang.2

313/303

   

matematyka

311

biologia

115

       

j.polski

203

3

950-1035

chemia

115

historia

224

   

j.ang.1/j.ang.2

313/303

j.polski

307

inform.1/…

318

matematyka

311

geografia

110

j.ang.1/…

213

historia

211

j.polski

203

4

1045-1130

historia

211

j.polski

307

biologia

110

j.ang.1/j.ang.2

313/303

matematyka

207

geografia

110

historia

224

j.polski

218

j.polski

203

matematyka

311

   

5

1145-1230

j.ang.1/j.ang.2

213/213

biologia

115

historia

224

j.polski

307

matematyka

207

j.polski

218

geografia

110

j.ang.1/j.ang.2

313/303

j.polski

203

matematyka

311

   

6

1240-1325

j.ang.1/j.ang.2

213/213

HiT

224

j.polski

307

matematyka

207

inform.1/…

318

historia

211

   

j.ang.1/j.ang.2

313/303

matematyka

311

j.polski

203

   

7

1335-1420

   

matematyka

311

j.polski

307

matematyka

207

   

j.ang.1/j.ang.2

313/213

   

historia

211

…/j.ang.2

303

j.polski

203

   

8

1425-1510

                           

fizyka

311

   

j.ang.1/j.ang.2

213/303

   

ŚRODA

1

800- 845

   

chemia

323

matematyka

207

…/inform.2

318

j.ang.1/j.ang.2

313/303

j.polski

218

j.polski

203

matematyka

311

j.ang.1/…

213

       

2

855- 940

inform.1/…

318

j.polski

307

matematyka

207

HiT

211

j.ang.1/j.ang.2

313/303

j.polski

218

j.polski

203

matematyka

311

j.ang.1/…

213

   

wos

224

3

950-1035

j.polski

307

matematyka

311

informatyka

318

historia/matemat.

211/207

matemat./historia

207/211

biologia

115

chemia

323

wos

224

j.polski

203

   

j.ang.1/j.ang.2

213/303

4

1045-1130

j.polski

307

j.angielski

313

biznes i zarządz.

224

geografia

110

fizyka

207

historia

211

biologia

115

chemia

323

j.polski

203

matematyka

311

j.ang.1/j.ang.2

213/303

5

1145-1230

matematyka

207

   

j.angielski

313

j.polski

307

geografia

110

chemia

323

j.polski

203

…/inform.2

318

matematyka

311

j.ang.1/j.ang.2

213/303

wos

224

6

1240-1325

matematyka

207

   

HiT

224

   

j.polski

307

j.ang.1/j.ang.2

313/213

inform.1/…

318

   

…/j.ang.2

303

j.polski

203

matematyka

311

7

1335-1420

biznes i zarządz.

224

   

j.polski

307

       

j.ang.1/j.ang.2

313/213

       

…/j.ang.2

303

j.polski

203

matematyka

311

8

1425-1510

j.ang.1/j.ang.2

213/213

                               

matematyka

311

j.polski

203

CZWARTEK

1

800- 845

j.polski

307

fizyka

311

matematyka

207

j.ang.1/j.ang.2

313/303

biologia

115

…/inform.2

318

       

j.ang.1/…

213

j.polski

203

   

2

855- 940

fizyka

207

j.angielski

313

chemia

115

j.polski

307

historia

211

fizyka

311

…/inform.2

318

   

j.polski

203

j.ang.1/j.ang.2

213/303

wos

224

3

950-1035

biologia

115

j.angielski

313

geografia

110

j.polski

307

HiT

224

j.polski

218

fizyka

311

inform.1/…

318

j.polski

203

j.ang.1/j.ang.2

213/303

historia

211

4

1045-1130

geografia

110

informatyka

318

fizyka

207

biologia

115

j.polski

307

j.polski

218

historia

224

j.ang.1/j.ang.2

313/303

historia

211

j.polski

203

matematyka

311

5

1145-1230

HiT

211

geografia

110

j.angielski

313

chemia

115

j.polski

307

matematyka

207

j.polski

203

j.polski

218

matematyka

311

   

j.ang.1/j.ang.2

213/303

6

1240-1325

…/inform.2

318

j.polski

307

j.angielski

313

historia

211

chemia

115

matematyka

207

j.polski

203

j.polski

218

matematyka

311

   

j.ang.1/j.ang.2

213/303

7

1335-1420

   

matematyka

311

   

fizyka

207

       

j.ang.1/j.ang.2

313/213

historia

211

…/j.ang.2

303

       

8

1425-1510

                       

j.ang.1/j.ang.2

313/213