Dni tygodnia

Kolejność godzin lekcyjnych

PLAN

FORMA  STACJONARNA – plan obowiązuje od 14 maja 2024

LEKCJI

OPIEKUN:

wos, j.angielski

sala

wos, j.angielski

sala

wos, j.angielski

sala

j.polski,j.angielski

 

j.polski,j.angielski

 

j.polski, j.angielski

 

j.polski, j.angielski

 

j.angielski, wos

 

j.polski,j.angielski

 

1 ALO

2 ALO

2 BLO

3 ALO

sala

4 ALO

 

5 ALO

 

6 ALO

sala

6 BLO

sala

7 ALO

sala

K.Kowalczyk

A. Obrycki

B. Troć

K.Rosłoniec

J.Kuszmierek

sala

L. Delczyk

sala

K.Rosłoniec

A.Lewczuk

E.Borkowska

WTOREK

1

 800- 845

 

 

matematyka

311

fizyka

207

 

 

chemia

115

j.ang.1/j.ang.2

313/213

inform.1/…

318

wos

224

j.angielski

322

2

 855- 940

matematyka

207

matematyka

311

j.polski

321

…/inform.2

318

historia

211

j.ang.1/j.ang.2

313/213

historia

224

 biologia

115

j.angielaki

322

3

 950-1035

matematyka

207

informatyka

318

chemia

115

historia

211

HiT

224

j.polski

218

j.polski

203

j.ang.1/j.ang.2

313/322

matematyka

311

4

1045-1130

chemia

115

BiZ

224

matematyka

207

j.ang.1/j.ang.2

313/322

j.polski

321

j.polski

218

j.polski

203

matematyka

311

historia

211

5

1145-1230

BiZ

224

biologia

115

informatyka

318

j.ang.1/j.ang.2

313/322

j.polski

321

historia

211

geografia

110

matematyka

311

j.polski

203

6

1240-1325

historia

211

j.polski

321

biologia

115

matematyka

207

j.ang.1/j.ang.2

313/322

inform.1/…

318

fizyka

311

geografia

110

j.polski

203

7

1335-1420

j.polski

321

 

 

 

 

matematyka

207

j.ang.1/j.ang.2

313/322

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚRODA

1

 800- 845

…/inform.2

318

fizyka

311

historia

224

j.polski

321

matematyka

207

j.ang.1/j.ang.2

313/213

j.polski

203

 

 

 

 

2

 855- 940

geografia

110

chemia

323

HiT

224

j.polski

321

matematyka

207

fizyka

311

j.ang.1/j.ang.2

313/213

inform.1/…

318

j.polski

203

3

 950-1035

fizyka

207

historia

224

j.polski

321

geografia

110

biologia

115

chemia

323

j.ang.1/j.ang.2

313/213

j.polski

218

j.polski

203

4

1045-1130

j.ang.1/j.ang.2

213/322

j.angielski

313

matematyka

207

biologia

115

j.polski

321

geografia

110

chemia

323

wos

224

matematyka

311

5

1145-1230

j.ang.1/j.ang.2

213/322

j.angielski

313

matematyka

207

chemia

115

j.polski

321

j.polski

218

…/inform.2

318

chemia

323

matematyka

311

6

1240-1325

j.polski

321

 

 

j.angielski

313

fizyka

207

inform.1/…

318

historia

211

 

 

j.polski

218

j.angielski

322

7

1335-1420

j.polski

321

 

 

j.angielski

313

 

 

 

 

 

 

 

 

historia

211

j.angielski

322

8

1425-1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZWARTEK

1

 800- 845

HiT

211

 

 

 

 

 

 

 

 

matematyka

207

j.ang.1/j.ang.2

313/213

…/inform.2

318

 

 

2

 855- 940

j.ang.1/j.ang.2

213/322

geografia

110

j.angielski

313

inform.1/…

318

 

 

matematyka

207

matematyka

311

historia

211

j.polski

203

3

 950-1035

matematyka

207

j.polski

321

geografia

110

HiT

211

…/inform.2

318

j.polski

218

matematyka

311

j.ang.1/j.ang.2

313/322

j.polski

203

4

1045-1130

biologia

115

j.polski

321

BiZ

224

matemat./historia

207/211

historia/matem.

211/207

j.polski

218

j.polski

203

j.ang.1/j.ang.2

313/322

matematyka

311

5

1145-1230

inform.1/…

318

matematyka

311

j.polski

321

j.ang.1/j.ang.2

313/322

geografia

110

biologia

115

j.polski

203

j.polski

218

 

 

6

1240-1325

 

 

HiT

224

 

 

j.polski

321

j.ang.1/j.ang.2

313/322

…/inform.2

318

biologia

115

fizyka

311

 

 

7

1335-1420

 

 

j.angielski

313

 

 

j.polski

321

fizyka

207

 

 

historia

224